SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec TW30-1812-100HR

Màng RO FilmTec TW30-1812-100HR

Các thành phần màng RO FilmTec TW30-1812-100HR là những thành phần đáng tin cậy, ổn định và chất lượng cao nhất trong ngành công nghiệp.

Các thành phần 100 GPD của chúng tôi cung cấp một sự cân bằng xuất sắc giữa lưu lượng cao nhất có sẵn và khả năng loại bỏ cao cấp, lý tưởng cho các ứng dụng cấp nước gia đình với áp suất nước thấp.

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec TW30-1812-100HR

Kích thước phần tử 

FilmTec TW30-1812-100HR

Màng FilmTec

Các thành phần thẩm thấu ngược dành cho hộ gia đình.

Ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất đến dòng thấm.

FilmTec TW30-1812-100HR FilmTec TW30-1812-100HR

Điều kiện vận hành khuyến cáo

Mang RO FilmTec TW30 1812 100HR 3

Liên hệ ngay qua hotline 0246.681.5788 để nhận thêm thông tin chi tiết về sản phẩm hay khám phá thêm về các sản phẩm liên quan như hóa chấtthiết bị đomàng lọc và vật liệu,…tại lavasa.vn.

[download id=”1182″]