SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec SW30-2540

Màng RO FilmTec SW30-2540

Màng RO FilmTec SW30-2540 có một trong những tốc độ dòng chảy cao nhất hiện có để đáp ứng nhu cầu nước của cả máy khử muối trên biển và trên đất liền. Các phần tử này cũng có thể được vận hành ở áp suất thấp hơn để giảm kích thước, chi phí và chi phí vận hành máy bơm.

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec SW30-2514

FilmTec SW30-2540

Mang RO FilmTec SW30 2514 4

Kích thước phần tử

FilmTec SW30-2514

Kích thước của màng RO FilmTec SW30-2540:

  • A – 40.0 inch (1,016 mm)
  • B – 1.19 inch (30.2 mm)
  • C – 0.75 inch (19 mm)
  • D – 2.4 inch (61 mm)

Điều kiện vận hành khuyến cáo

FilmTec SW30-2514

FilmTec SW30-2514

Để tham khảo các sản phẩm khác của Công ty Lavasa như: than hoạt tính, hạt nhựa trao đổi, … xin quý khách vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc liên hệ qua số hotline 0246.681.5788.

[download id=”1137″]