SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec Fortilife XC80 Element

Màng RO FilmTec Fortilife XC80 Element

Màng RO FilmTec Fortilife XC80 Element cung cấp cho người dùng khả năng đạt được mức tổng chất rắn hòa tan (TDS) loại bỏ > 80.000 ppm trong giới hạn vận hành thẩm thấu ngược (RO) tiêu chuẩn, giúp giảm thể tích nước muối và tối đa hóa khả năng thu hồi nước trong bước cô đặc nước muối.

Thành phần này cũng giúp cải thiện hiệu quả chi phí của toàn bộ hệ thống MLD hoặc Zero Liquid Discharge (ZLD) do giảm lượng nước muối trong quá trình xử lý nhiệt ở hạ lưu, tiêu thụ năng lượng thấp hơn và giảm tốc độ dòng thấm chậm hơn nhờ màng có khả năng chống bám bẩn cao.

Dự đoán nồng độ nước muối mẫu

FilmTec Fortilife XC80 Element

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec Fortilife XC80 Element

Kích thước phần tử

FilmTec Fortilife XC80 Element

Kích thước cụ thể của màng RO FilmTec Fortilife XC80 Element được thể hiện trong hình sau:

FilmTec Fortilife XC80 Element

Điều kiện vận hành khuyến cáo

FilmTec Fortilife XC80 Element

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm khác như màng lọc và vật liệu, thiết bị đo,… vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline để được tư vấn trực tiếp.

[[download id=”1139″]