SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec Fortilife NF1000

Màng RO FilmTec Fortilife NF1000

Phần tử lọc nano của màng RO FilmTec Fortilife NF1000 cho phép người dùng công nghiệp giảm thể tích cô đặc thẩm thấu ngược (RO) tốn kém để xử lý thông qua việc tách ion chọn lọc cho phép quá trình kết tinh hoặc ổn định hóa cuối cùng của dung dịch muối hiệu quả hơn.

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec Fortilife NF1000

Kích thước phần tử

FilmTec Fortilife NF1000

Kích thước cụ thể của màng RO FilmTec Fortilife NF1000:

  • A – 40.0 inch (1,016 mm)
  • B – 1.125 ID inch (29 mm)
  • C – 7.9 inch (201 mm)

Điều kiện vận hành khuyến cáo

FilmTec Fortilife NF1000

FilmTec Fortilife NF1000

Thiệt hại do oxy hóa không được bảo hành, vì vậy DuPont khuyến nghị loại bỏ clo tự do còn sót lại bằng cách xử lý trước khi tiếp xúc với màng. Vui lòng liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline để biết thêm chi tiết.

[download id=”1120″]