SẢN PHẨM

Màng NFFilmTec NF270-440

Màng NFFilmTec NF270-440

Màng NFFilmTec NF270-440 là màng lọc lý tưởng cho các nhà quản lý và vận hành tiện ích xử lý nước mặt và nước ngầm, đồng thời đang tìm kiếm công nghệ loại bỏ tỷ lệ cao tổng lượng carbon hữu cơ (TOC) và tiền chất trihalomethane (THM) trong khi có đường dẫn muối từ trung bình đến cao và đường dẫn có độ cứng trung bình.

Đặc tính kỹ thuật

NF270-440

Kích thước phân tử

NF270-440

NF270-440

Điều kiện vận hành khuyến cáo

NF270-440

Trong những điều kiện nhất định, sự hiện diện của clo tự do và các tác nhân oxy hóa khác sẽ gây ra hiện tượng hỏng màng sớm. DuPont khuyến nghị loại bỏ clo tự do còn sót lại bằng cách xử lý trước, trước khi cho màng NFFilmTec NF270-440 tiếp xúc.

Vui lòng truy cập trang web của Lavasa hoặc gọi điện qua số hotline 0246.681.5788 để tham khảo thêm nhiều sản phẩm hữu ích khác như: hạt nhựa trao đổi, muối tinh khiết,…

[download id=”1128″]