SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec SG30LE-440i

Màng RO FilmTec SG30LE-440i

Các phần tử của màng RO FilmTec SG30LE-440i có nắp đầu khóa liên động iLEC độc đáo giúp giảm chi phí vận hành hệ thống, giảm nguy cơ rò rỉ vòng chữ o và tạo ra các hạt nhỏ dẫn đến chất lượng nước kém và loại bỏ nhu cầu về chất bôi trơn. FilmTec SG30LE-440i chủ yếu nhằm mục đích đánh bóng trong thiết bị UPW mới hơn, nơi lợi ích của chi phí vốn thấp hơn và mức tiêu thụ năng lượng thấp hơn sẽ tăng thêm giá trị.

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec SG30LE-440i

FilmTec SG30LE-440i

Kích thước phần tử

FilmTec SG30-400/34i

Kích thước của màng RO FilmTec SG30LE-440i:

  • A – 40.0 inch (1,016 mm)
  • B – 40.5 inch (1,029 mm)
  • C – 7.9 inch (201 mm)
  • D – 1.125 ID inch (29 mm)

Điều kiện vận hành khuyến cáo

FilmTec SG30-400/34i

Để biết thêm chi tiết thông tin về các sản phẩm muối tinh khiếtthan hoạt tính, vui lòng liên hệ với công ty Lavasa qua số hotline 0246.681.5788.

[download id=”1116″]