SẢN PHẨM

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTISONIC 7000 Biogas-KROHNE(Đức)

Lưu Lượng Kế Điện Tử OPTISONIC 7000 Biogas-KROHNE(Đức)

OPTISONIC 7000 Biogas là cảm biến lưu lượng siêu âm một hoặc hai đường dẫn. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm GFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế siêu âm khí sinh học OPTISONIC 7300 để đo lưu lượng khí sinh học và khí bãi rác.

OPTISONIC 7000 Biogas

Cảm biến lưu lượng siêu âm kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu GFC 300

  • Thiết kế đầy đủ lỗ khoan mà không có hạn chế
  • Kích thước kết nối: DN50…200 / 2…8″
  • Chất liệu ống: Thép không gỉ

OPTISONIC 7000 Biogas là cảm biến lưu lượng siêu âm một hoặc hai đường dẫn. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu siêu âm GFC 300, nó tạo thành lưu lượng kế siêu âm khí sinh học OPTISONIC 7300 để đo lưu lượng khí sinh học và khí bãi rác.

[download id=”655″]

[download id=”657″]

[download id=”658″]

[download id=”659″]