SẢN PHẨM

Level transmitters-OPTISWITCH 4000-KROHNE(Đức)

Level transmitters-OPTISWITCH 4000-KROHNE(Đức)

OPTISWITCH 4000 là công tắc cấp độ rung cho các ứng dụng chất lỏng đơn giản. Nó là một thiết bị phổ biến và hiệu quả về chi phí để phát hiện mức trong các tàu nhỏ. Nó phát hiện mức thấp hoặc cao và chủ yếu được sử dụng để bảo vệ quá mức, chạy cạn hoặc bơm. Cũng có thể lắp đặt trong đường ống.

OPTISWITCH 4000-KROHNE

Thông số kỹ thuật:

  • Đo mức điểm chất lỏng
  • Không bị ảnh hưởng bởi yếu tố vật lý, hóa học của môi trường
  • Tỉ trọng: ≥0.5  g/cm3 / 0.018 lb/in3
  • -40…+150°C / +302°F; -1…64 barg / -14.5…925 psig

Tính năng nổi bật:

  • Âm thoa đơn giản và mạnh mẽ
  • Hầu như không bị ảnh hưởng bởi các tính chất hóa học và vật lý của chất lỏng
  • Đầu ra: công tắc điện tử không tiếp xúc hoặc bóng bán dẫn
  • Phiên bản tùy chọn cho các ứng dụng vệ sinh

[download id=”367″]

[download id=”368″]

[download id=”369″]