SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP550 OH

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP550 OH

Hạt nhựa trao đổi AmberTec UP550 OH là loại nhựa có kích thước hạt đồng đều, chất lượng cao, công suất cao được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các lớp hỗn hợp có thể tái tạo khi ở mức cao nhất độ tinh khiết của nhựa và chất lượng nước được yêu cầu.

Tính chất vật lý

AmberTec UP550 OH

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP550 OH theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberTec UP550 OH

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberTec UP550 OH dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch.

AmberTec UP550 OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberTec UP550 OH

Lưu ý: Các tác nhân oxy hóa như axit nitric có thể ảnh hưởng tới AmberTec UP550 OH trong những điều kiện nhất định. Điều này có thể dẫn đến hậu quả khó lường, từ sự phân hủy nhựa nhẹ đến phản ứng tỏa nhiệt dữ dội (nổ). Trước khi sử dụng các tác nhân oxy hóa mạnh, hãy tham khảo ý kiến các nguồn có kiến thức về xử lý các vật liệu đó.

Vui lòng truy cập trang web của Công ty Lavasa hoặc liên hệ qua số hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp về những sản phẩm khác như than hoạt tính, muối tinh khiết,…

[download id=”1045″]