SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP900 OH

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP900 OH

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP900 OH là anion bazơ mạnh loại I, cấp bán dẫn, xốp lớn. Do chất lượng rất cao của nguyên liệu thô và quy trình làm sạch được thực hiện ở cuối quá trình sản xuất, loại nhựa này có thể được sử dụng như một thành phần của lớp hỗn hợp để sản xuất nước siêu tinh khiết.

Tính chất vật lý

AmberTec UP900 OH

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP900 OH dưới dạng hàm của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberTec UP900 OH

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberTec UP900 OH dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu vận hành dịch vụ bằng nước sạch.

AmberTec UP900 OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberTec UP900 OH

Vui lòng truy cập website của Lavasa hoặc liên hệ qua số điện thoại 0246.681.5788 để tham khảo thêm thông tin chi tiết về những sản phẩm khác như: màng RO, muối tinh khiết,…

[download id=”1066″]