SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP650 H

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP650 H

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP650 H là nhựa cation axit mạnh có kích thước hạt đồng đều, chất lượng cao, công suất cao, được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các lớp hỗn hợp có thể tái tạo khi yêu cầu độ tinh khiết nhựa và chất lượng nước cao nhất.

Tính chất vật lý

AmberTec UP650 H

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP650 H theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberTec UP650 H

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberTec UP650 H dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch.

AmberTec UP650 H

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberTec UP650 H

Lưu ý: Các tác nhân oxy hóa như axit nitric có thể ảnh hưởng tới AmberTec UP650 H trong những điều kiện nhất định. Điều này có thể dẫn đến hậu quả khó lường, từ sự phân hủy nhựa nhẹ đến phản ứng tỏa nhiệt dữ dội (nổ). Trước khi sử dụng các tác nhân oxy hóa mạnh, hãy tham khảo ý kiến các nguồn có kiến thức về xử lý các vật liệu đó.

Để biết thêm nhiều thông tin chi tiết về các sản phẩm hữu ích: Màng RO, muối tinh khiết,…, vui lòng truy cập trang web của Lavasa hoặc gọi qua số hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”1054″]