SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP6150 H/OH

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP6150 H/OH

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP6150 H/OH là một lớp hỗn hợp được tái sinh hoàn toàn gồm nhựa trao đổi cation và anion nhằm mục đích sử dụng trong các hệ thống nước có độ tinh khiết cao sau quá trình thẩm thấu ngược.

Tính chất vật lý 

AmberTec UP6150 H/OH

Đặc tính thủy lực

Mức giảm áp suất ước tính đối với hạt nhựa trao đổi AmberTec UP6150 H/OH dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch.

AmberTec UP6150 H/OH

Điều kiện vận hành khuyến coo

AmberTec UP6150 H/OH

Ngoài ra, Lavasa còn cung cấp nhiều sản phẩm khác như: muối tinh khiết, than hoạt tính,… Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc liên hệ qua số hotline 0246.681.5788.

[download id=”981″]