SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP6060 H/OH

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP6060 H/OH

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP6060 H/OH là lớp hỗn hợp nhựa trao đổi ion siêu cao cấp, không thể tách rời dành cho các ứng dụng đánh bóng cuối cùng trong hệ thống nước siêu tinh khiết (UPW). Sản phẩm nhựa trộn sẵn này bao gồm một hỗn hợp tương đương gồm nhựa trao đổi ion loại gel bazơ mạnh, axit mạnh, công suất cao và bazơ mạnh trên cơ sở tương đương 1:1.

Tính chất vật lý

AmberTec UP6060 H/OH

Đặc tính thủy lực

Mức giảm áp suất ước tính cho hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP6060 H/OH dưới dạng hàm của tốc độ dòng chảy và nhiệt độ dịch vụ được thể hiện trong hình 1. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch.

AmberTec UP6060 H/OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberTec UP6060 H/OH

Ngoài ra, Lavasa còn cung cấp nhiều sản phẩm hữu ích khác như: than hoạt tính, muối tinh khiết,…Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng truy cập trang web lavasa.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0246.681.5788.

[download id=”1047″]