SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP4000 OH

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP4000 OH

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP4000 OH là loại nhựa bán dẫn, kích thước hạt đồng đều, dạng gel, gốc anion bazơ mạnh được phát triển đặc biệt để sử dụng trong sản xuất nước siêu tinh khiết cho ngành công nghiệp bán dẫn. AmberTec UP4000 OH cũng có thể được sử dụng làm thành phần nhựa trao đổi anion của lớp hỗn hợp đánh bóng không thể tái tạo để đạt được mức độ rò rỉ thấp nhất có thể của các loại ion, silica, tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) và các hạt siêu nhỏ.

Tính chất vật lý

AmberTec UP4000 OH

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP4000 OH theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberTec UP4000 OH

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberTec UP4000 OH dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch.

AmberTec UP4000 OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberTec UP4000 OH

Để tham khảo thêm các sản phẩm khác của Lavasa: muối tinh khiết, màng RO,…, vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0246.681.5788.

[download id=”1043″]