SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP252 H

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP252 H

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP252 H là một cation axit mạnh, xốp, cấp bán dẫn. Do chất lượng rất cao của nguyên liệu thô và quy trình làm sạch được thực hiện ở cuối quá trình sản xuất, loại nhựa này có thể được sử dụng như một thành phần của lớp hỗn hợp để sản xuất nước siêu tinh khiết. Trong ứng dụng này, AmberTec UP252 H được thiết kế để kết hợp với hạt nhựa DuPont AmberTec UP900 OH dạng anion.

Tính chất vật lý

AmberTec UP252 H

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP252 H theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberTec UP252 H

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberTec UP252 H dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch.

AmberTec UP252 H

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberTec UP252 H

Vui lòng truy cập trang web của Lavasa hoặc gọi điện qua số hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp về những sản phẩm hữu ích như: than hoạt tính, màng RO,…

[download id=”1042″]