SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP1400 H

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP1400 H

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP1400 H là nhựa cation axit mạnh, dạng gel, cấp bán dẫn, được phát triển đặc biệt để sử dụng trong sản xuất nước siêu tinh khiết cho ngành công nghiệp bán dẫn. AmberTec UP1400 H cũng có thể được sử dụng làm thành phần nhựa trao đổi cation của lớp hỗn hợp đánh bóng không thể tái tạo để đạt được mức độ rò rỉ thấp nhất có thể của các loại ion, silica, tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) và các hạt siêu nhỏ.

Tính chất vật lý

AmberTec UP1400 H

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec UP1400 H theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberTec UP1400 H

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberTec UP1400 H dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có hiệu lưucj khi bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch.

AmberTec UP1400 H

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberTec UP1400 H

Để tìm hiểu thêm nhiều sản phẩm hữu ích như: than hoạt tính, muối tinh khiết,…, vui lòng truy cập trang web của Lavasa hoặc gọi điện qua số hotline 0246.681.5788.

[download id=”1041″]