SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberTec MR-300 UPW H/OH

Hạt nhựa DuPont AmberTec MR-300 UPW H/OH

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec MR-300 UPW H/OH là một loại nhựa tinh khiết cực kỳ, được khuyến nghị sử dụng làm giường trộn làm việc hoặc làm việc cuối cùng để bổ sung cho hệ thống trao đổi ion 2 giường hoặc hệ thống osmosis ngược. Nó có thể được sử dụng làm giường trộn tái sinh vì sự khác biệt về màu sắc và kích thước hạt sẽ tạo ra sự phân tách tốt để đạt được quá trình tái sinh tối ưu. Tải ion rất thấp đối với giường trộn tái sinh có thể đôi khi dẫn đến hiện tượng đóng cục, đặc biệt là khi giường trộn được vận hành để phá vỡ boron hoặc silica. Một cải tiến trong quy trình sản xuất của thành phần anion sẽ loại bỏ việc đóng cục giữa cation/anion trong điều kiện tái sinh bình thường.

Tỉ lệ giữa anion và cation trong AmberTec MR-300 UPW H/OH được tối ưu hóa theo thể tích để đạt được sự loại bỏ tối đa của boron và silica. Chất lượng phù hợp với ngành công nghiệp bán dẫn được đặc trưng bởi tỷ lệ chuyển đổi cao thành các trang web ion (≥ 95.0%). Như được thể hiện trong Hình 2, đặc tính rửa tốt cũng cho phép hoạt động trực tuyến rất hiệu quả.

Tính chất vật lí

DuPont AmberTec MR-300 UPW H/OH

Đặc tính thủy lực

Độ sụt áp ước tính cho hạt nhựa DuPont AmberTec MR-300 UPW H/OH như là một hàm của lưu lượng sử dụng ở 20°C (68°F) được thể hiện trong hình 1. Những điều này Kỳ vọng giảm áp suất có hiệu lực khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch. Sự sụt giảm áp suất ước tính ở các nhiệt độ nước khác có thể được tính toán bằng công thức các phương trình đã cho.

AmberTec MR-300 UPW HOH

Đặc tính rửa nước siêu tinh khiết UPW

Hạt nhựa trao đổi ion AmberTec MR-300 UPW H/OH được xử lý và kiểm soát đặc biệt về chất lượng để đảm bảo chất lượng nước đã được xử lý tinh khiết nhất cho các ứng dụng bán dẫn. Đường cong rửa điển hình cho điện trở và tổng carbon hữu cơ (TOC) đến DTOC = 2 ppb dưới dạng hàm số của thể tích rửa (tính bằng thể tích giường) được hiển thị trong hình 2.

AmberTec MR-300 UPW HOH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberTec MR-300 UPW HOH

Nếu quý khách cần thông tin chi tiết hoặc muốn tìm hiểu về nhiều sản phẩm khác về thiết bị đohóa chấtmàng lọc và vật liệu,…hãy liên hệ ngay qua hotline 0246.681.5788 hoặc truy cập trang web lavasa.vn để tham khảo thêm.

[download id=”1091″]