SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberTec MR-3 LC H/OH

Hạt nhựa DuPont AmberTec MR-3 LC H/OH

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberTec MR-3 LC H/OH là hỗn hợp không thể tái sinh và được dùng cho các ứng dụng khử khoáng, đánh bóng cuối cùng cho các ứng dụng nước siêu tinh khiết.

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberTec MR-3 LC H/OH là một loại hạt nhựa trao đổi có độ tinh khiết cao, được sử dụng trong các hệ Mixed bed kết hợp với màng RO, hệ thống khử khoáng bằng màng EDI CEDI. Với thiết kế hợp lý, loại hạt nhựa này có thể cho chất lượng nước lên tới 18 – MΩ⋅ cm. Các loại nhựa được trộn lẫn để tạo ra sự trao đổi cân bằng hóa học của cation và anion công suất trên cơ sở tương đương 1:1 và hỗn hợp nhựa không bị vón cục.

Tính chất vật lý:

DuPont™ AmberTec™ MR-3 LC H/OH

Đặc tính thủy lực:

Độ sụt áp ước tính cho hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberTec MR-3 LC H/OH là hàm số của lưu lượng ở 20°C (68°F) được thể hiện trong hình 1.

DuPont™ AmberTec™ MR-3 LC H/OH

Kỳ vọng giảm áp suất có hiệu lực khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch. Sự sụt giảm áp suất ước tính ở các nhiệt độ nước khác có thể được tính toán bằng công thức các phương trình đã cho.

Điề kiện vận hành khuyến cáo:

DuPont™ AmberTec™ MR-3 LC H/OH

Để biết thêm thông tin về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp hỗn hợp hoặc các lớp riêng biệt trong xử lý nước. Vui lòng tham khảo thông tin trên website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline.

[download id=”880″]