SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberSorb 560

Hạt nhựa DuPont AmberSorb 560

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberSorb 560 là một chất hấp thụ tổng hợp hiệu quả được sử dụng để xử lý 1,4-dioxane và các chất ô nhiễm hữu cơ ở mức độ thấp khác trong nước uống, nước dưới đất và nước thải. AmberSorb 560 có khả năng tái tạo tại chỗ bằng cách sử dụng hơi nước áp thấp, khí nóng, dung môi hoặc quá trình hấp thụ chân không.

Tính chất vật lí

AmberSorb 560

Ưu điểm

AmberSorb 560 hấp thụ mang lại những ưu điểm sau so với than hoạt tính hạt:

  • Tăng cường khả năng hấp thụ đối với nồng độ chất ô nhiễm thấp
  • Không nhạy cảm với sự biến động của nồng độ nguồn vào
  • Kinet hấp thụ nhanh hơn
  • Khả năng tái tạo tại chỗ
  • Ổn định vật lý xuất sắc

Công dụng

  • Loại bỏ 1,4-dioxane
  • Loại bỏ hợp chất hữu cơ từ nước uống
  • Loại bỏ hợp chất hữu cơ từ hơi nước
  • Xử lý nước dưới đất và nước thải

Nếu quý khách cần thông tin chi tiết hoặc muốn tìm hiểu về nhiều sản phẩm khác về thiết bị đohóa chấtmàng lọc và vật liệu,…hãy liên hệ ngay qua hotline 0246.681.5788 hoặc truy cập trang web lavasa.vn để tham khảo thêm.

[download id=”1081″]