SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberSep GT74

Hạt nhựa DuPont AmberSep GT74

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberSep GT74 là một loại nhựa trao đổi cation axit yếu với độ chọn lọc rõ ràng đối với một số ion kim loại như thủy ngân, rhodium, đồng, bạch kim, cadmium, và chì.

AmberSep GT74 đã được phát triển để loại bỏ thủy ngân từ các dung dịch và luồng khí khác nhau và có thể tái tạo một cách hiệu quả với axit hydrochloric.

Hạt nhựa DuPont AmberSep GT74 không tan trong các dung môi thông thường và ổn định trong toàn bộ khoảng pH. Nên tránh các chất oxy hóa. Các đặc tính đặc biệt của AmberSep GT74 có thể hữu ích cho các vấn đề liên quan đến việc loại bỏ ion kim loại Cu, Ag, Pb và Cd. Ứng dụng có thể được tìm thấy trong các lĩnh vực khác nhau của công nghệ hóa học như xử lý nước thải, khôi phục dung dịch và kim loại trong ngành mạ, khôi phục xúc tác và loại bỏ ion gây nhiễm trong lĩnh vực quặng học.

Tính chất vật lý

AmberSep GT74

Thông tin ứng dụng

  • Trình tự chọn lọc

Trình tự chọn lọc của hạt nhựa DuPont AmberSep GT74 là: Hg > Ag > Cu > Pb > Cd > Ni > Co > Fe > Ca > Na

  • Dữ liệu công suất cân bằng 
Độ chọn lọc cao của hạt nhựa DuPont AmberSep GT74 đối với một số kim loại được thể hiện trong biểu đồ dưới đây là hàm số của pH. Tất cả các số liệu được xác định bằng dung dịch thông thường của NaNO3. Nhựa có ưu tiên rõ rệt đối với các ion đồng, chì và cadmium, được loại bỏ một lượng đáng kể, thậm chí từ các dung dịch chỉ chứa 1 meq/L kim loại và một lượng lớn Na+ ion. Dữ liệu cho thấy khả năng tách chọn lọc các kim loại này.
AmberSep GT74

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberSep GT74

Nếu quý khách còn thắc mắc về sản phẩm liên hệ ngay qua hotline 0246.681.5788 hoặc muốn tham khảo thêm các sản phẩm khác về thiết bị đohóa chấtmàng lọc và vật liệu,… Vui lòng truy cập trang web lavasa.vn để tìm hiểu và tham khảo.

[download id=”1052″]