SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite PWA7

Hạt nhựa DuPont AmberLite PWA7

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite PWA7 là một anion bazơ yếu được thiết kế để loại bỏ cromat khỏi nước uống. Công suất cao giúp AmberLite PWA7 trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho quy trình loại bỏ cromat đơn giản, một lần cho các hệ thống xử lý nước đô thị.

Tính chất vật lý

AmberLite PWA7

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite PWA7 theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1a và hình 1b.

AmberLite PWA7

Độ giảm áp ước tính cho AmberLite PWA7 dưới dạng hàm của tốc độ dòng chảy và nhiệt độ sử dụng được thể hiện trong hình 2a và hình 2b. Những kỳ vọng giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch và được phân loại tốt.

AmberLite PWA7

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite PWA7

Bên cạnh đó, Lavasa còn cung cấp nhiều sản phẩm hữu ích khác: màng RO, muối tinh khiết,…Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc qua số hotline 0246.681.5788.

[download id=”939″]