SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite PWA15

Hạt nhựa DuPont AmberLite PWA15

Hạt nhựa trao đổi AmberLite PWA15 là nhựa trao đổi anion có kích thước hạt đồng đều, có thể được sử dụng để loại bỏ nitrat khỏi nước uống. Nó có độ ổn định vật lý vượt trội và đặc tính súc rửa tuyệt vời. AmberLite PWA15 được thiết kế để loại bỏ nitrat có thể tái tạo cho các hệ thống xử lý nước đô thị. Kích thước hạt đồng đều khiến nó trở nên lý tưởng cho hệ thống giường đóng gói.

Tính chất vật lý

AmberLite PWA15

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của hạt nhựa trao đổi AmberLite PWA15 theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite PWA15

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite PWA15 dưới dạng hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch.

AmberLite PWA15

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite PWA15

Ngoài ra, Lavasa còn cung cấp nhiều sản phẩm hữu ích khác như: màng RO, than hoạt tính,… Để biết thêm nhiều thông tin chi tiết về hình ảnh của sản phẩm, thông số kĩ thuật và kiến thức chuyên sâu, xin vui lòng truy cập trang web hoặc liên hệ qua số điện thoại 0246.681.5788.

[download id=”936″]