SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite MB9L H/OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite MB9L H/OH

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite MB9L H/OH là hỗn hợp cân bằng thể tích giữa cation axit mạnh và nhựa trao đổi anion bazơ mạnh. Nó là nhựa trộn sẵn được tái sinh hoàn toàn, sẵn sàng sử dụng, không thể tái tạo, được đặc trưng bởi khả năng trao đổi cation cao. AmberLite MB9L H/OH được thiết kế đặc biệt để khử khoáng một phần nước khi tỷ lệ giữa độ kiềm và độ axit khoáng tự do cao hơn 1 và trong đó việc loại bỏ cation và độ axit là cần thiết mà không cần loại bỏ hoàn toàn CO2 và silic.

Tính chất vật lý

AmberLite MB9L H/OH

Đặc tính thủy lực

Mức giảm áp suất ước tính cho hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite MB9L H/OH như là một hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch và giếng được phân loại.

AmberLite MB9L H/OH

Điều kiện vận hành khuyến áo

AmberLite MB9L H/OH

Lưu ý: Các tác nhân oxy hóa như axit nitric có thể tác động tới hạt nhựa AmberLite MB9L H/OH trong những điều kiện nhất định. Điều này có thể dẫn đến hậu quả khó lường, từ sự phân hủy nhựa nhẹ đến phản ứng tỏa nhiệt dữ dội (nổ). Vì vậy, trước khi sử dụng các tác nhân oxy hóa mạnh, hãy tham khảo ý kiến các nguồn có kiến thức về xử lý các vật liệu đó.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm khác của Lavasa như: màng RO, than hoạt tính,… vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc gọi điện qua số hotline 0246.681.5788.

[download id=”934″]