SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite MB20 H/OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite MB20 H/OH

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite MB20 H/OH là hỗn hợp cân bằng, đồng nhất của cation axit mạnh sẫm màu và nhựa trao đổi anion bazơ mạnh trong suốt. Nó là nhựa trộn sẵn, tái sinh hoàn toàn, sẵn sàng sử dụng, được phát triển để sản xuất nước có độ tinh khiết cao trong các ứng dụng đánh bóng nền hỗn hợp và làm việc. Hạt nhựa này được sử dụng phổ biến nhất trong quá trình khử ion nhằm khử khoáng hoàn toàn nước khi cần loại bỏ silica và CO2.

Tính chất vật lý

AmberLite MB20 H/OH

Đặc tính thủy lực

Độ mở rộng đáy ước tính của thành phần cation (hình 1a) và thành phần anion (hình 1b) của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite MB20 H/OH dưới dạng hàm của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện.

AmberLite MB20 H/OH

AmberLite MB20 H/OH

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite MB20 H/OH dưới dạng hàm của tốc độ dòng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2.

AmberLite MB20 H/OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite MB20 H/OH

Truy cập trang web của Lavasa hoặc gọi điện qua số tổng đài 0246.681.5788 để tìm hiểu những sản phẩm hữu ích khác của chúng tôi: Màng RO, muối tinh khiết,…

[download id=”930″]