SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN150 H/OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRN150 H/OH

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN150 H/OH là hỗn hợp của nhựa trao đổi hạt nhân, kích thước hạt đồng đều, gel, cation axit mạnh và nhựa trao đổi anion bazơ mạnh cho các ứng dụng xử lý nước trong ngành điện hạt nhân.

Loại nhựa này được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các vòng lặp hạt nhân đòi hỏi độ tinh khiết và độ ổn định của nhựa cao nhất và trong đó nhựa “được cung cấp” phải có mức độ nhiễm bẩn ion và không ion tối thiểu.

Tính chất vật lý

AmberLite IRN150 H/OH

AmberLite IRN150 H/OH

AmberLite IRN150 H/OH

Đặc tính thủy lực

Mức giảm áp suất của hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRN150 H/OH được ước tính theo hàm của tốc độ dòng chảy và nhiệt độ dịch vụ được trình bày trong hình 1. Những áp lực của về mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch.

AmberLite IRN150 H/OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite IRN150 H/OH

Để biết thêm thông tin về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp hỗn hợp hoặc các lớp riêng biệt trong xử lý nước, vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”1011″]