SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRA900 Cl

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRA900 Cl

Hạt nhựa DuPont AmberLite IRA900 Cl là hạt nhựa trao đổi Anion bazơ mạnh, Gaussian, Macropious dành cho các ứng dụng khử khoáng công nghiệp, có hiệu suất đáng tin cậy trong ngành. Loại nhựa này được thiết kế để mang lại tuổi thọ lâu dài cho các hệ thống tái tạo dòng chảy đồng thời trong nhiều ứng dụng xử lý nước công nghiệp.

Tính chất vật lý

AmberLite IRA900 Cl

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của lớp hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite IRA900 Cl theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite IRA900 Cl

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite IRA900 Cl như một hàm của tốc độ dòng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Mức giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu vận hành dịch vụ với nước sạch và giường được phân loại tốt.

AmberLite IRA900 Cl

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite IRA900 Cl

Lưu ý: Hoạt động ở nhiệt độ cao, ví dụ trên 60 – 70°C (140 – 158°F), có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của nhựa. Liên hệ với đội ngũ kĩ thuật của Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để biết thêm chi tiết.

[download id=”976″]