SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR9200 Cl

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR9200 Cl

Hạt nhựa trao đổi DuPont Amberlite HPR9200 Cl là nhựa trao đổi anion bazơ mạnh chất lượng cao, có kích thước hạt đồng nhất cho các ứng dụng khử khoáng công nghiệp; độ ổn định vật lý đặc biệt, hoạt động đơn giản, đáng tin cậy và tuổi thọ nhựa dài.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR9200 Cl

Đặc tính thủy lực

Ước tính độ giãn nở của lớp nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite HPR9200 Cl theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite HPR9200 Cl

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR9200 Cl

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các sản phẩm màng lọc và vật liệu, thiết bị đo hay bất kỳ sản phẩm nào khác, vui lòng liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline hoặc truy cập website của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

[download id=”962″]