SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR9100 Cl

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR9100 Cl

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite HPR9100 Cl là loại hạt nhựa trao đổi Anion bazơ mạnh (Loại II) có kích thước hạt đồng đều, xốp, dùng cho các ứng dụng khử khoáng công nghiệp; có sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành, hoạt động đơn giản và tiết kiệm chi phí.

Các đặc tính hóa học và kích thước hạt của nhựa đã được tối ưu hóa để giúp mang lại khả năng vận hành và đặc tính súc rửa tuyệt vời, giảm lượng tái sinh hóa học và sử dụng nước rửa trong khi vẫn duy trì độ ổn định vật lý vượt trội.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR9100 Cl

Đặc tính thuỷ lực

Độ giãn nở ước tính của hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite HPR9100 Cl theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1

AmberLite HPR9100 Cl

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite HPR9100 Cl là một hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được trình bày trong hình 2. Những ước tính giảm áp suất này có giá trị khi bắt đầu dịch vụ vận hành với nước sạch.

AmberLite HPR9100 Cl

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR9100 Cl

Để biết thêm thông tin về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp riêng biệt trong xử lý nước, vui lòng liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 hoặc tham khảo thêm tại website của chúng tôi.

[download id=”961″]