SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR650 H

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR650 H

Nhựa trao đổi ion AmberLite HPR650 H là hạt nhựa trao đổi cation axit mạnh, gel, kích thước hạt đồng nhất dùng để đánh bóng nước ngưng tụ và các ứng dụng khử khoáng tầng hỗn hợp cho ngành điện. Đây là loại nhựa chất lượng cao, công suất cao với kích thước hạt đồng đều được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các lớp hỗn hợp đánh bóng ngưng tụ hạt nhân khi yêu cầu độ tinh khiết nhựa và chất lượng nước cao nhất.

Loại nhựa này cung cấp độ bền cơ học vượt trội và độ ổn định oxy hóa rất tốt; vô cùng lý tưởng cho nhu cầu lưu lượng cao của các ứng dụng đánh bóng nước ngưng tụ.

Tính chất vật lý

 AmberLite HPR650 H

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của lớp nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite HPR650 H là hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

 AmberLite HPR650 H

Điều kiện vận hành khuyến cáo

 AmberLite HPR650 H

Ưu điểm

  • Kích thước hạt đồng đều.
  • Nhựa hiệu suất cao cấp.
  • Độ bền cơ học vượt trội và độ ổn định oxy hóa rất tốt.
  • Độ đồng đều kích thước hạt cao.
  • Tách biệt đặc biệt ở giường hỗn hợp.
  • Màu tối để dễ dàng phân biệt với anion màu sáng trong giường hỗn hợp.
  • Độ tinh khiết nhựa cao nhất.
  • Nhựa công nghiệp ổn định.

Để biết thêm thông tin về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp hỗn hợp hoặc các lớp riêng biệt trong xử lý nước, vui lòng tham khảo thêm tại website của chúng tôi hoặc liên hệ qua hotline 0246.681.5788 để được Công ty Lavasa tư vấn trực tiếp.

[download id=”948″]