SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4811 Cl

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4811 Cl

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4811 Cl là hạt nhựa trao đổi anion bazơ mạnh, có kích thước hạt đồng nhất cho các ứng dụng khử khoáng công nghiệp. khi cần hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí. Các đặc tính hóa học và kích thước hạt của nhựa đã được tối ưu hóa để giúp mang lại khả năng vận hành và đặc tính rửa tuyệt vời, đồng thời giảm lượng nước tái sinh hóa học và lượng nước rửa.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR4811 Cl

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của lớp hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite HPR4811 Cl theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite HPR4811 Cl

Độ giảm áp suất ước tính cho AmberLite HPR4811 Cl như một hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2.

AmberLite HPR4811 Cl

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR4811 Cl

Để biết thêm thông tin về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp riêng biệt trong xử lý nước, vui lòng tham khảo thêm tại website hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”945″]