SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4800 OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4800 OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4800 OH là hạt nhựa trao đổi anion bazơ mạnh, có kích thước hạt đồng nhất cho các ứng dụng khử khoáng công nghiệp khi cần hiệu suất cao, nước có độ tinh khiết cao và tiết kiệm chi phí. Các đặc tính hóa học và kích thước hạt của nhựa được tối ưu hóa để giúp mang lại khả năng vận hành và đặc tính rửa tuyệt vời, đồng thời giảm lượng nước tái sinh hóa học và lượng nước rửa.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR4800 OH

Đặc tính thủy lực

Ước tính độ giãn nở của lớp nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite HPR4800 OH theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite HPR4800 OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR4800 OH

Công dụng

  • Khử khoáng, thích hợp khi xử lý nước có tỷ lệ silica cao và khi mục tiêu xử lý là loại bỏ các axit mạnh và yếu và rò rỉ silica ở mức thấp nhất.
  • Đánh bóng giường hỗn hợp.
  • Tương thích với tất cả các công nghệ hệ thống: đồng dòng, ngược dòng/giữ, giường đóng gói, giường hỗn hợp.

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm màng lọc và vật liệu, truy cập ngay lavasa.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua hotline 0246.681.5788 để biết thêm chi tiết.

[download id=”944″]