SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4700 OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4700 OH

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4700 OH là loại hạt nhựa trao đổi anion bazơ mạnh, có kích thước hạt đồng nhất để đánh bóng nước ngưng tại các trạm phát điện chạy bằng hóa thạch và các ứng dụng khử khoáng công nghiệp khi cần cân bằng hiệu suất vận hành, vận hành đơn giản, tuổi thọ nhựa dài và vận hành tiết kiệm chi phí.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR4700 OH

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của hạt nhựa DuPont AmberLite HPR4700 OH theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được trình bày trong hình 1.

AmberLite HPR4700 OH

Độ giảm áp ước tính cho AmberLite HPR4700 OH dưới dạng hàm của tốc độ dòng chảy và nhiệt độ sử dụng được thể hiện trong hình 2.

AmberLite HPR4700 OH

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR4700 OH

Để biết thêm thông tin về các thiết bị đo, màng lọc và vật liệu hay bất cứ sản phẩm nào khác, truy cập ngay website hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”924″]