SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR1200 Na

Hạt nhựa DuPont AmberLite HPR1200 Na

Hạt nhựa trao đổi Dupont AmberLite HPR1200 Na là loại nhựa chất lượng cao để sử dụng trong các ứng dụng làm mềm công nghiệp khi cần có hiệu suất cao và hoạt động hiệu quả về chi phí. Các tính chất hóa học và kích thước hạt của nhựa đã được tối ưu hóa để giúp mang lại khả năng vận hành tuyệt vời và các đặc tính rửa sạch, đồng thời giảm sử dụng nước hóa học và rửa nước.

Tính chất vật lý

AmberLite HPR1200 Na

Đặc tính thủy lực

Ước tính độ giãn nở của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite HPR1200 Na là một hàm của dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite HPR1200 Na

Áp suất ước tính giảm cho AmberLite HPR1200 Na là một hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu dịch vụ chạy bằng nước sạch.

AmberLite HPR1200 Na

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite HPR1200 Na

Để tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm: muối tinh khiết, màng RO,…, vui lòng truy cập trang web của Lavasa và liên hệ qua số điện thoại 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”1008″]