SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPC88 UPS H

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPC88 UPS H

Hạt nhựa trao đổi AmberLite FPC88 UPS H có kích thước hạt đồng đều, nhựa cation axit mạnh, xốp để sử dụng trong chất làm ngọt khử cặn để sản xuất xi-rô có độ dẫn điện thấp, axit hữu cơ tinh khiết hoặc nước ép trái cây khử khoáng/khử khoáng, đồ uống khác và phụ gia thực phẩm. Ma trận xốp vĩ mô cung cấp độ bền cơ học tuyệt vời và khả năng vận hành tốt.

Tính chất vật lý

AmberLite FPC88 UPS H

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở lớp của hạt nhựa trao đổi AmberLite FPC88 UPS H như một hàm của tốc độ dòng chảy ngược ở 25°C (77°F) được thể hiện trong hình 1. Có thể tính toán tốc độ dòng cần thiết để đạt được độ giãn nở lớp mong muốn đối với các nhiệt độ nước khác bằng công thức được cung cấp phương trình.

AmberLite FPC88 UPS H

Dữ liệu giảm áp suất cho AmberLite FPC88 UPS H dưới dạng hàm của tốc độ dòng dịch vụ và độ nhớt được hiển thị trong hình 2. Những kỳ vọng về mức giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu chạy dịch vụ với nguồn cấp sạch.

AmberLite FPC88 UPS H

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite FPC23 UPS H

Để tham khảo thêm nhiều sản phẩm của Lavasa: than hoạt tính, muối tinh khiết,…vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc liên hệ qua số 0246.681.5788.

[download id=”1002″]