SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPC23 UPS H

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPC23 UPS H

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite FPC23 UPS H là loại nhựa cation axit mạnh, có kích thước hạt đồng đều, công suất cao, được thiết kế để khử tro hóa axit hữu cơ và xi-rô trong các hệ thống tái sinh ngược dòng. Do cấu trúc lỗ tối ưu và mức độ liên kết ngang cao, AmberLite FPC23 UPS H thể hiện công suất hoạt động cao và độ ổn định tuyệt vời trước ứng suất nén và thẩm thấu.

Tính chất vật lý

AmberLite FPC23 UPS H

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở lớp của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite FPC23 UPS H như một hàm của tốc độ dòng chảy ngược ở 25°C (77°F) được thể hiện trong hình 1. Có thể tính toán tốc độ dòng chảy cần thiết để đạt được độ giãn nở lớp mong muốn đối với các nhiệt độ nước khác với các phương trình đã cho.

AmberLite FPC23 UPS H

Dữ liệu giảm áp suất cho AmberLite FPC23 UPS H dưới dạng hàm của tốc độ dòng dịch vụ và độ nhớt được trình bày trong hình 2. Những kỳ vọng giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu chạy dịch vụ với nguồn cấp sạch.

AmberLite FPC23 UPS H

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite FPC23 UPS H

Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm như: Màng RO, than hoạt tính, vui lòng truy cập website của Lavasa hoặc gọi điện qua số hotline 0246.681.5788.

[download id=”999″]