SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPC23 H

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPC23 H

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite FPC23 H là một loại nhựa cation axit mạnh, có cấu trúc macroporous, dung lượng cao, được thiết kế để loại bỏ tro từ siro bắp và làm mềm siro đường củ cải đường. Nó được đề xuất sử dụng trong những điều kiện khắc nghiệt như trong quá trình Quentin để làm mềm nước củ cải đường.

Tính chất vật lí

AmberLite FPC23 H

Đặc tính thủy lực

Mở rộng lớp hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite FPC23 H như một chức năng của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite FPC23 H

Dữ liệu giảm áp suất cho AmberLite FPC23 H như một hàm của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ nước được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng giảm áp suất này có hiệu lực ở bắt đầu dịch vụ chạy với nước sạch và giường được phân loại tốt.

AmberLite FPC23 H

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite FPC23 H

Ứng dụng

Màu đen của hạt nhựa DuPont AmberLite FPC23 H giúp dễ dàng xác nhận quá trình tách rõ ràng từ nhựa Ion Exchange AmberLite FPA91 OH khi sử dụng trong các ứng dụng làm sạch giường kết hợp.

AmberLite FPC23 H đã thể hiện sự sử dụng axit tái tạo rất hiệu quả và kinh tế.

  • Loại bỏ tro từ siro bắp và tinh bột
  • Làm mềm đường củ cải đường
  • Làm sạch giường kết hợp đường hóa chất.

Khám phá thêm về các sản phẩm và đặt mọi thắc mắc tại tại lavasa.vn. Cần sự hỗ trợ ngay lập tức? Đừng ngần ngại liên hệ qua số hotline 0246.681.5788. Lavasa cam kết cung cấp thông tin chi tiết và giải pháp tối ưu để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

[download id=”1035″]