SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPA77 UPS

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPA77 UPS

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite FPA77 UPS là một loại nhựa trao đổi anion cơ bản mạnh, có khả năng vận hành cao, kích thước hạt đồng đều, có cấu trúc lỗ to, được sử dụng để loại bỏ tro khỏi chất làm ngọt nhằm tạo ra siro có độ dẫn điện thấp.

Tính chất vật lý

AmberLite FPA77 UPS

Đặc tính thủy lực

Mở rộng giường của hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite FPA77 UPS dưới dạng chức năng của tốc độ dòng chảy ngược ở 25°C (77°F) được thể hiện trong hình 1. Tốc độ dòng chảy cần thiết để đạt được độ mở rộng lớp mong muốn đối với các nhiệt độ nước khác có thể tính toán bằng các phương trình đã cho.

AmberLite FPA77 UPS

Dữ liệu giảm áp cho hạt nhựa DuPont AmberLite FPA77 UPS như một chức năng của lưu lượng dịch vụ và độ nhớt được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu của dịch vụ chạy với nguồn cấp dữ liệu sạch.

AmberLite FPA77 UPS

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite FPA77 UPS

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc muốn biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web lavasa.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số hotline 0246.681.5788. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm và các lựa chọn tương tự khác để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của bạn.

[download id=”1022″]