SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPA53

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPA53

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite FPA53 là một nhựa trao đổi anion, loại acrylic, gel, có tính weakly basic, được sử dụng trong ngành công nghiệp dinh dưỡng và xử lý sinh học.

Ma trận polymer acrylic cực kỳ linh hoạt mang lại sự ổn định vật lý xuất sắc và khả năng chống ô nhiễm hữu cơ cao hơn so với các loại nhựa dựa trên polystyrene thông thường, điều này dẫn đến tuổi thọ ứng dụng lâu dài hơn.

Tính chất vật lý

AmberLite FPA53

Đặc tính thủy lực

Ước tính mở rộng lớp hạt nhựa DuPont AmberLite FPA53 dưới dạng Chức năng của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1. Tốc độ dòng chảy cần thiết để đạt được độ mở rộng lớp mong muốn đối với các nhiệt độ nước khác có thể tính toán bằng các phương trình đã cho.

AmberLite FPA53

Mức giảm áp suất ước tính cho AmberLite FPA53 là hàm số của lưu lượng dịch vụ và độ nhớt được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng giảm áp suất này có hiệu lực khi bắt đầu dịch vụ được vận hành với thức ăn sạch và giường được phân loại tốt.

AmberLite FPA53

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite FPA53

Ứng dụng

Trong dinh dưỡng

  • Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite FPA53 được sử dụng để loại bỏ tro và axit từ dòng thực phẩm, bao gồm cả các dòng từ đường chế biến từ bột nghệ. Các ứng dụng khác bao gồm xử lý axit hữu cơ và các sản phẩm từ sữa.
  • Cấu trúc gel của AmberLite FPA53 mang lại khả năng hấp thụ và thời gian vận hành dài hơn so với các nhựa macroporous. Hạt nhựa DuPont AmberLite FPA53 chứa chức năng amin ba cấp, tuy nhiên, có độ kiềm cao hơn so với các nhựa trao đổi ion bazơ yếu khác, làm cho nó trở thành lựa chọn xuất sắc cho việc loại bỏ axit hữu cơ yếu. Ngoài ra, nhựa này không chứa các trạng thái chức năng cơ bản mạnh, cho phép quá trình loại bỏ axit của siro glucose và fructose mà không gây hủy hoại sản phẩm, cũng như không có quá trình biến đổi cấu trúc.

Trong xử lý sinh học

  • Hạt nhựa DuPont AmberLite FPA53 là một giải pháp độc đáo cho quá trình làm mờ các hợp chất màu hữu cơ trong hầu hết các ứng dụng xử lý sinh học. Nó được sử dụng một cách rộng rãi trong quá trình thu hồi các kháng sinh β-lactam từ nước lên men sản xuất. AmberLite FPA53 thường được kết hợp với chất hấp thụ polymer AmberLite XAD1600N trong quá trình tinh lọc sinh học của cephalosporin C.

Khám phá thêm những sản phẩm khác tại lavasa.vn hoặc liên hệ qua hotline 0246.681.5788 để biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm.

[download id=”968″]