SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPA52RF

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPA52RF

Hạt nhựa trao đổi DuPont AmberLite FPA52RF là chất trao đổi anion bazơ yếu, polystyrene, công suất cao. Nó có độ ổn định cơ học và thẩm thấu vượt trội, khiến nó phù hợp để xử lý các dung dịch có chất rắn hòa tan tương đối cao, chẳng hạn như khử khoáng các dung dịch thực phẩm như gelatin, nước ép cam quýt, nước đường, sucrose, glucose, lactose và các loại khác.

Tính chất vật lý

AmberLite FPA52RF

Đặc tính thủy lực

Ước tính độ giãn nở của lớp hạt nhựa DuPont AmberLite FPA52RF theo hàm số của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite FPA52RF

Mức giảm áp suất ước tính cho hạt nhựa DuPont AmberLite FPA52RF, hàm của tốc độ dòng dịch vụ và nhiệt độ được thể hiện trong hình 2. Những kỳ vọng giảm áp suất này có giá trị ở mức bắt đầu dịch vụ với nước sạch và giường được phân loại tốt.

AmberLite FPA52RF

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite FPA52RF

Chú ý

  • Tuân thủ hướng dẫn sử dụng
  • Bảo quản đúng cách
  • Xử lý an toàn
  • Kiểm tra định kỳ
  • Chú ý đến điều kiện vận hành

Công dụng 

Hạt nhựa DuPont AmberLite FPA52RF có hiệu quả cao trong việc hấp thu các axit mạnh (ví dụ: HCl và H2SO4) khi sử dụng chất trao đổi cation axit mạnh ở dạng H. Cấu trúc xốp của nó tạo điều kiện cho sự hấp phụ và giải hấp tuyệt vời của chất hữu cơ. AmberLite FPA52RF cấp RF đã giảm hạt mịn, giúp cải thiện độ giảm áp suất của hệ thống và giảm thất thoát nhựa trong quá trình rửa ngược.

Liên hệ với đội ngũ kĩ thuật qua số hotline 0246.681.5788 hoặc truy cập trang web lavasa.vn nếu có bất kỳ thắc mắc về những thông tin chi tiết về độ sâu tối thiểu được khuyến nghị, các điều kiện vận hành, cũng như điều kiện tái sinh liên quan đến các lớp hỗn hợp hoặc lớp riêng biệt trong quá trình xử lý nước.

[download id=”967″]