SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 Na/320

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 Na/320

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberLite CR99 Na/320 là nhựa cation axit mạnh được sản xuất theo quy trình tạo ra kích thước hạt cực kỳ đồng đều. Nhóm nhựa này được phát triển đặc biệt để sử dụng trong hệ thống sắc ký giường chuyển động mô phỏng (SMB) để thu hồi và tinh chế chất làm ngọt.

Các thành viên 320-µm của dòng AmberLite CR99 Na/320 được thiết kế đặc biệt với sự kết hợp giữa kích thước hạt và động học nhanh để mang lại hiệu suất phân tách tuyệt vời.

Trong nhiều thập kỷ, nó đã chứng tỏ độ tin cậy trong việc tách chất làm ngọt để sản xuất đường củ cải và dextrose có độ tinh khiết cao.

Tính chất vật lý

AmberLite CR99 Na320

Đặc tính thủy lực

Độ mở rộng ước tính của Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 Na/320 320 µm như là một hàm của tốc độ dòng chảy ngược ở 25°C (77°F) được thể hiện trong hình 1. Dữ liệu nhựa Phân tách sắc ký 310- và 280-μm của DuPont cũng được cung cấp để so sánh. Tốc độ dòng chảy cần thiết để đạt được độ giãn nở lớp mong muốn đối với các nhiệt độ nước khác có thể được tính toán bằng các phương trình được cung cấp.

AmberLite CR99 Na320

Dữ liệu giảm áp suất ước tính cho kích thước 320 µm của AmberLite CR99 Na/320 dưới dạng hàm của tốc độ dòng dịch vụ và nồng độ 42% HFCS (50% D.S. và 30% D.S.) được hiển thị trong hình 2. Dữ liệu về dấu hiệu sắc độ 310- và 280-µm của DuPont máy tách nhựa cũng được cung cấp để so sánh.AmberLite CR99 Na320

Sự giãn nở nhiệt của kích thước 320 µm của AmberLite CR99 Na/320 là hàm số của nhiệt độ và các loại ion được thể hiện trong hình 3.

AmberLite CR99 Na320

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite CR99 Na320

Lưu ý:

Các tác nhân oxy hóa như axit nitric tấn công nhựa trao đổi ion hữu cơ trong những điều kiện nhất định. Điều này có thể dẫn đến bất kỳ điều gì, từ sự phân hủy nhựa nhẹ đến phản ứng tỏa nhiệt dữ dội (nổ). Trước khi sử dụng các tác nhân oxy hóa mạnh, hãy tham khảo ý kiến các nguồn có kiến thức về xử lý các vật liệu đó.

Công dụng

Tách nhựa hóa học DuPont AmberLite CR99 Na/320 được sử dụng để loại bỏ lactose trong quá trình sản xuất sữa và khôi phục glucose.

Cả hai dạng ion hoặc dạng Ca có sẵn của hạt tách chromatographic với kích thước 320 µm cũng có thể được sử dụng trong các quá trình tách chuyên biệt khác, tùy thuộc vào cặp chất liệu hai phần tử cụ thể.

Vui lòng truy cập trang web lavasa.vn hoặc liên hệ chúng tôi qua số hotline 0246.681.5788 để biết thêm thông tin về độ sâu lớp tối thiểu được khuyến nghị, điều kiện vận hành và điều kiện tái sinh cho các lớp hỗn hợp hoặc các lớp riêng biệt trong xử lý nước

[download id=”932″]