SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 Na/310

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 Na/310

Hạt nhựa trao đổi AmberLite CR99 Na/310 là nhựa cation axit mạnh, có dạng gel, được sản xuất trong một quy trình tạo ra kích thước hạt cực kỳ đồng đều. Gia đình nhựa này được phát triển đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống sắc ký chuyển động mô phỏng (SMB) để thu hồi và làm tinh khiết các loại đường.

Tính chất vật lý

AmberLite CR99 Na310

Tính chất hạt cầu

AmberLite CR99 Na310

Đặc tính thủy lực

  • Độ mở rộng giả định của hạt nhựa AmberLite CR99 Na/310 khi rửa ngược ở nhiệt độ 25°C được thể hiện trong hình 1.
  • Dữ liệu về độ tụt áp ước tính cho sản phẩm AmberLite CR99 Na/310 310 µm dưới tác động của nồng độ HFCS 42% (50% D.S. và 30% D.S.) được thể hiện trong hình 2.
  • Tính nở nhiệt của sản phẩm AmberLite CR99 Na/310 310 µm khi chuyển động được thể hiện trong hình 3.

AmberLite CR99 Na310

AmberLite CR99 Na/310

 

Điều kiện vận hành đề xuất

AmberLite CR99 Na/310

Vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc liên hệ hotline 02466815788 để được tư vấn cụ thể