SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 K/320

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 K/320

Hạt nhựa trao đổi AmberLite CR99 K/320 là nhựa cation axit mạnh được sản xuất trong một quy trình tạo ra kích thước hạt cực kỳ đồng đều. Loạt nhựa CR99 này được sử dụng trong các hệ thống sắc ký chuyển động mô phỏng (SMB) để thu hồi và làm tinh khiết các loại đường.

Các mẫu mã có kích thước hạt 320 µm của loạt sản phẩm AmberLite CR99 K/320 với sự kết hợp của kích thước hạt và động học nhanh chóng để cải thiện hiệu suất tách chất. Sản phẩm rất đáng tin cậy trong các quá trình tách chất đường như sản xuất đường củ dền và dextrose tinh khiết cao.

Tính chất vật lý

AmberLite CR99 K/320

Tính Chất Hạt Cầu

AmberLite CR99 K320

Đặc tính thủy lực

Sự mở rộng giả định của AmberLite CR99 K/320 khi rửa ngược ở nhiệt độ 25°C được thể hiện trong hình 1.

Dữ liệu về tụt áp ước tính cho kích thước 320 µm của AmberLite CR99 K/320 dưới tác động của lưu lượng dịch vụ và nồng độ HFCS 42% (50% D.S. và 30% D.S.) được thể hiện trong hình 2.

Tính nở nhiệt của kích thước 320 µm của AmberLite CR99 K/320 dưới tác động của nhiệt độ và dạng ion được thể hiện trong hình 3.

AmberLite CR99 K/320

AmberLite CR99 K320

Điều kiện hoạt động đề xuất

AmberLite CR99 K320

Thông tin liên hệ

Vui lòng truy cập website lavasa.vn hoặc liên hệ hotline 02466815788 để được tư vấn cụ thể.

[download id = ‘932’]