SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 Ca/320

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 Ca/320

Hạt nhựa trao đổi AmberLite CR99 Ca/320 là nhựa cation axit mạnh dạng gel được sản xuất trong quá trình tạo ra kích thước hạt cực kỳ đồng đều. Gia đình nhựa này được phát triển đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống sắc ký chuyển động mô phỏng (SMB) để thu hồi và làm tinh khiết đường.

AmberLite CR99 Ca/320 có sự kết hợp của kích thước hạt và động học nhanh chóng để cung cấp hiệu suất tách chất xuất sắc. Độ tin cậy của sản phẩm đã được chứng minh trong quá trình tách chất đường như sản xuất high fructose corn syrup (HFCS) và fructose tinh khiết cao cấp.

Tính chất vật lý

AmberLite CR99 Ca/320

Tính Chất Hạt Cầu

AmberLite CR99 Ca/320

Đặc tính thủy lực

AmberLite CR99 Ca/320

AmberLite CR99 Ca320

Sự mở rộng giả định của AmberLite CR99 Ca/320 khi rửa ngược ở nhiệt độ 25°C được thể hiện trong hình 1.

Dữ liệu về tụt áp ước tính cho kích thước 320 µm của AmberLite CR99 Ca/320 dưới tác động của lưu lượng dịch vụ và nồng độ HFCS 42% (50% D.S. và 30% D.S.) được thể hiện trong hình 2.

Tính nở nhiệt của kích thước 320 µm của AmberLite CR99 Ca/320 dưới tác động của nhiệt độ và dạng ion được thể hiện trong hình 3.

Điều kiện vận hành khuyến cáo 

AmberLite CR99 Ca320

Ứng dụng

  • Sản xuất syrup đường fructose cao cấp (HFCS).
  • Sản xuất fructose tinh khiết cao.
  • Tách chất polyols/sugar alcohols.
  • Các tách chất chuyên ngành.

Thông tin liên hệ:

  • Website: lavasa.vn
  • Hotline: 02466815788

[download id = ‘1064’]