SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 Ca/310

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR99 Ca/310

Hạt nhựa trao đổi AmberLite CR99 Ca/310 là nhựa cation axit mạnh dạng gel được sản xuất trong quá trình tạo ra kích thước hạt cực kỳ đồng đều. Gia đình nhựa này được phát triển đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống sắc ký chuyển động mô phỏng (SMB) để thu hồi và làm tinh khiết đường.

Nhựa tách chất AmberLite CR99 Ca/310 được thiết kế đặc biệt để cải thiện hiệu suất SMB và giảm thiểu sự pha loãng sản phẩm. Hiệu suất tách chất cải thiện giúp giảm thiểu chi phí bay hơi nước và hỗ trợ trong quá trình tách chất đường như fructose tinh khiết cao và polyols/sugar alcohols.

Tính chất vật lý

AmberLite CR99 Ca310

AmberLite CR99 Ca/310

Đặc tính thủy lực

  • Ước lượng mở rộng của kích thước hạt 310 µm của DuPont AmberLite CR99 Ca/310, theo hàm số của tốc độ dòng nước đảo rửa ở 25°C (77°F), được hiển thị trong hình 1.
  • Dữ liệu về áp suất giảm dự kiến cho kích thước 310 µm của DuPont AmberLite CR99 Ca/310, theo hàm số của tốc độ dòng nước và nồng độ HFCS 42% (50% D.S. và 30% D.S.), được hiển thị trong hình 2.
  • Sự mở rộng nhiệt của kích thước hạt 310 µm của DuPont AmberLite CR99 Ca/310, theo hàm số của nhiệt độ và dạng ion, được hiển thị trong hình 3.

AmberLite CR99 Ca310

AmberLite CR99 Ca/310

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite CR99 Ca/310

Ứng dụng 

Hạt nhựa AmberLite CR99 Ca/310 được sử dụng để:

  • Sản xuất fructose tinh khiết cao
  • Tách chất polyols/sugar alcohols
  • Sản xuất syrup đường fructose cao cấp (HFCS)
  • Các tách chất chuyên ngành

Thông tin liên hệ:

  • Website: lavasa.vn
  • Hotline: 02466815788

[download id = ‘1059’]