SẢN PHẨM

Hạt nhựa AmberLite CR99 Ca/280 and K/280

Hạt nhựa AmberLite CR99 Ca/280 and K/280

Hạt nhựa trao đổi AmberLite CR99 Ca/280 And K/280 là nhựa cation axit mạnh được sản xuất trong quy trình tạo hạt đồng đều về kích thước. Loại nhựa này được phát triển đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống tách chất tương tự chuyển động (SMB) để thu hồi và tinh lọc đường hóa học.

AmberLite CR99 Ca/280 And K/280 được sử dụng cho fructose tinh khiết và polyol/sugar alcohol chất lượng cao và có thể được xem xét trong một số hệ thống để tách glucose và fructose trong quá trình sản xuất siro fructose từ bắp ngô.

Tính chất vật lý

AmberLite CR99 Ca/280 and K/280

Đặc tính thủy lực

Ước lượng mở rộng của AmberLite CR99 Ca/280 and K/280 kích thước 280 µm, dưới dạng một hàm số của tốc độ dòng nước đảo rửa ở 25°C (77°F), được hiển thị trong hình 1.

Dữ liệu về áp suất giảm dự kiến cho kích thước 280 µm của AmberLite CR99 Ca/280 and K/280, dưới dạng một hàm số của tốc độ dòng nước và nồng độ HFCS 42% (50% D.S. và 30% D.S.), được hiển thị trong hình 2.

Mở rộng nhiêt độ của kích thước 280 µm của nhựa tách chất AmberLite CR99 Ca/280 and K/280, dưới dạng một hàm số của nhiệt độ và dạng ion, được hiển thị trong hình 3.

AmberLite CR99 Ca/280 and K/280

AmberLite CR99 Ca280 and K280

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite CR99 Ca280 and K280

Phân bố kích thước hạt

AmberLite CR99 Ca280 and K280

Ứng dụng

Hạt nhựa AmberLite CR99 Ca/280 And K/280 được sử dụng để:

  • Sản xuất fructose chất lượng cao
  • Sản xuất dextrose chất lượng cao
  • Tách chất polyol/sugar alcohol

Thông tin liên hệ:

  • Website: lavasa.vn
  • Hotline: 02466815788

[download id =’1058′]