SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR5550

Hạt nhựa DuPont AmberLite CR5550

Hạt nhựa trao đổi AmberLite CR1360 đã được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong quá trình tinh chế axit hữu cơ và để cải thiện các quá trình tách biệt nơi mà các loại nhựa cơ bản anion acrylic khác đang được sử dụng hiện nay.

AmberLite CR5550 có tính cơ bản cao hơn so với các nhựa trao đổi ion cơ bản yếu khác, làm cho nó trở thành lựa chọn xuất sắc để loại bỏ axit hữu cơ yếu. Ngoài ra, sản phẩm không chứa bất kỳ điểm chức năng cơ bản mạnh nào.

Tính chất vật lý

Amberlite Cr5550Amberlite Cr5550

Đặc tính thủy lực

AmberLite CR5550

Dự kiến sự mở rộng giường của nhựa tách chất DuPont AmberLite CR5550 theo hàm số của lưu lượng xả ngược và nhiệt độ được hiển thị trong hình 1.

Dữ liệu về mức giảm áp dự kiến cho AmberLite CR5550 là hàm số của lưu lượng dịch vụ và nhiệt độ được hiển thị trong hình 2. Những kỳ vọng về giảm áp này hợp lệ từ đầu quá trình vận hành với nước sạch và giường được phân loại tốt.

Truy cập website Lavasa để tìm hiểu những sản phẩm màng lọc hot nhất tại thị trường Việt Nam.

[download id = ‘1057’]