SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberLite 600i

Hạt nhựa DuPont AmberLite 600i

Hạt nhựa trơ DuPont AmberLite 600i là loại hạt nhựa trao đổi hình cầu, không có chức năng, được sử dụng trong các lớp hỗn hợp.

Mật độ và kích thước hạt của nó được kiểm soát chặt chẽ để có tốc độ lắng cuối cùng tương đương với tốc độ lắng của nhựa trao đổi cation và nhựa trao đổi anion, tạo ra vùng trơ giữa các loại nhựa chức năng trong đó chất tái sinh được thu thập. Vùng trơ này làm giảm nguy cơ tái sinh chéo, cải thiện chất lượng nước và thời gian rửa dù nó được sử dụng trong hệ thống giường hỗn hợp được tái sinh bên trong hay bên ngoài.

Tính chất vật lý 

AmberLite 600i

Đặc tính thủy lực

Độ giãn nở ước tính của lớp nhựa trơ DuPont AmberLite 600i là hàm của tốc độ dòng chảy ngược và nhiệt độ được thể hiện trong hình 1.

AmberLite 600i

Điều kiện vận hành khuyến cáo

AmberLite 600i

Ứng dụng

  • Đánh bóng ngưng tụ hỗn hợp trong các nhà máy điện hóa thạch.
  • Đánh bóng giường hỗn hợp trong khử khoáng công nghiệp.

Để biết thêm thông tin về các loại hạt nhựa trao đổi khác của chúng tôi, vui lòng tham khảo thêm tại website hoặc liên hệ với Công ty Lavasa để được tư vấn.

[download id=”919″]