SẢN PHẨM

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP6040 H/OH

Hạt nhựa DuPont AmberTec UP6040 H/OH

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont AmberTec UP6040 H/OH có kích thước hạt đồng đều, non-Separable, là loại nhựa Mix Bed dùng cho các ứng dụng khử khoáng và Polishing hoàn thiện cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Mô tả

Nhựa trao đổi ion DuPont AmberTec UP6040 H/OH là một loại nhựa mix bed được thiết kế và sản xuất đặc biệt để đánh bóng lần cuối trong các ứng dụng xử lý nước có độ tinh khiết cao nhất. Sản phẩm nhựa mix bed bao gồm một hỗn hợp tương đương và có công suất cao của axit mạnh và bazơ mạnh. Được tái sinh hoàn toàn trên cơ sở tương đương 1:1. Hỗn hợp nhựa không có vón cục.

Kích thước hạt của nhựa thành phần được thiết kế đặc biệt để giảm xu hướng tự nhiên của nhựa cation và anion tách ra khi xử lý trong nước. Điều này đảm bảo hiệu suất cân bằng của lớp hỗn hợp hoàn hảo vì nhựa sẽ vẫn còn trộn đều trong các bình đánh bóng cuối cùng.

Kích thước hạt đồng đều của nhựa tối đa hóa hiệu suất động học của hỗn hợp cho phép sử dụng lưu lượng cao để đạt được sự cân bằng cuối cùng về giảm áp suất và độ tinh khiết.

Tất cả những điều này là đặc tính cần thiết để tạo ra nước có độ tinh khiết cao nhất có thể đạt được với lượng nước rửa tối thiểu.

Ứng dụng

Đây là loại hạt nhựa Mix bed, không tái sinh; dùng cho các công đoạn khử khoáng cuối cùng trong các nhà máy công nghiệp.

Lịch sử hình thành

Nhựa trao đổi ion AmberTec UP6040 H/OH trước đây đã được bán dưới dạng nhựa trao đổi ion AMBERJET UP6040

Đặc tính kỹ thuật

AmberTec™ UP6040 H/OH

Điều kiện vận hành

AmberTec™ UP6040 H/OH

Đặc tính thủy lực

Độ sụt áp ước tính cho trao đổi ion DuPont AmberTec UP6040 H/OH. Nó như một hàm của tốc độ dòng chảy và nhiệt độ sử dụng được thể hiện trong hình 1. Những điều này Kỳ vọng giảm áp suất có hiệu lực khi bắt đầu vận hành với nước sạch.

DuPont™ AmberTec™ UP6040 H/OH

Đảm bảo chất lượng

Nhựa trao đổi ion AmberTec UP6040 H/OH được DuPont kiểm tra điện trở suất, tổng lượng carbon hữu cơ (TOC) và hiệu suất động học. Điều này đảm bảo rằng tất cả các lô AmberTec UP6040 H/OH sẽ đáp ứng hiệu suất nước siêu tinh khiết (UPW) nghiêm ngặt yêu cầu về các thông số quan trọng nhất này.

Giải pháp nước của DuPont sẽ hỗ trợ đầy đủ về chất lượng và hiệu suất của AmberTec UP6040 H/OH trong các ứng dụng UPW để đảm bảo sự hài lòng hoàn toàn của khách hàng với sản phẩm được giao.
Đường cong rửa điển hình cho điện trở suất và tổng lượng cacbon hữu cơ (TOC) là hàm số của quá trình rửa thời gian dựa trên quy trình kiểm soát chất lượng của chúng tôi đối với AmberTec UP6040 H/OH được hiển thị trong hình 2.

AmberTec™ UP6040 H/OH

Để biết thêm các sản phẩm khác như thiết bị đo, màng lọc và vật liệu,… vui lòng truy cập website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa qua hotline 0246.681.5788 để được tư vấn trực tiếp.

[download id=”892″]