SẢN PHẨM

OPTISONIC 6000 P-KROHNE(Đức)

OPTISONIC 6000 P-KROHNE(Đức)

OPTISONIC 6000 P là một cảm biến lưu lượng siêu âm di động bao gồm một bộ đầu dò và (các) thanh ray để lắp đặt dễ dàng và chính xác. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu UFC 300 P, nó tạo thành lưu lượng kế kẹp siêu âm OPTISONIC 6300 P chạy bằng pin để đo lưu lượng tạm thời.

OPTISONIC 6000 P

OPTISONIC 6000 P-KROHNE kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu UFC 300 P

  • Cảm biến lưu lượng di động được sử dụng với (các) thanh ray nhôm chắc chắn
  • Dễ dàng gắn tạm thời bằng dây đai kim loại hoặc nylon
  • Có sẵn 3 biến thể cho đường kính ống nhỏ, vừa và lớn: DN15…4000 / ½…160″
  • Cài đặt đường ray đơn hoặc kép

OPTISONIC 6000 P là một cảm biến lưu lượng siêu âm di động bao gồm một bộ đầu dò và (các) thanh ray để lắp đặt dễ dàng và chính xác. Kết hợp với bộ chuyển đổi tín hiệu UFC 300 P, nó tạo thành lưu lượng kế kẹp siêu âm OPTISONIC 6300 P chạy bằng pin để đo lưu lượng tạm thời.