SẢN PHẨM

Màng RO FilmTec BW30 PRO-400/34i

Màng RO FilmTec BW30 PRO-400/34i

Màng RO FilmTec BW30 PRO-400/34i là thành phần màng thẩm thấu ngược nước lợ tiêu chuẩn công nghiệp có khả năng loại bỏ cao và hiệu suất cao bao gồm các nắp đầu lồng vào nhau iLEC.

Đặc tính kỹ thuật

FilmTec BW30 PRO-400/34i

Kích thước phần tử

FilmTec BW30 PRO-400/34i

Kích thước của màng RO FilmTec BW30 PRO-400/34i:

  • A – 40.0 inch (1,016 mm)
  • B – 40.5 inch (1,029 mm)
  • C – 7.9 inch (201 mm)
  • D – 1.125 ID inch (29 mm)

Điều kiện vận hành khuyến cáo

FilmTec BW30 PRO-400/34i

FilmTec BW30 PRO-400/34i

Vui lòng xem thêm các phương pháp vận hành tốt để đạt được hiệu suất tối ưu của các thành phần màng thẩm thấu ngược nhằm đảm bảo hoạt động không bị hư hỏng tại website của chúng tôi hoặc liên hệ với Công ty Lavasa để được tư vấn trực tiếp.